Gennai Hiraga(@KAGAWA JAPAN)
SERIAL NUMBER/KOKESIM0117
YEAR OF CREATED/2013